Jaarverslag 2018

Voorwoord

Beeld en Geluid is altijd in beweging en zal dat ook altijd blijven. Die beweging is versneld met de komst van ondergetekende. Onder het motto “Beter en Gedurfder” werken we, zowel intern als extern, aan een nieuwe toekomst van dit prachtige instituut. Dat die toekomst eigenlijk al begonnen is moge duidelijk zijn. De veranderingen in de wereld van de media zijn enorm. Traditionele rollen veranderen. Dat geldt ook voor Beeld en Geluid als archief, als museum, als dienstverlener voor de gehele broadcast-industrie. Daarnaast dienen we het huidige museum grondig te vernieuwen. Het afgelopen jaar zijn we daarom het gesprek aangegaan met elkaar en met al onze partners. Dat zijn er veel. Van museumbezoekers, de omroepen, de NPO, EYE, de makers, onderwijs, tot het ministerie, bedrijven en de wetenschappers die nauw met ons samenwerken. Wat verwacht men van ons, wat kan men verwachten en wat verwachten we van onszelf. Over ons museum en de nieuwe plannen, over ons rijke archief, over onze rol. Vele inspirerende gesprekken volgden. En heuse droomsessies. De opbrengst was groot. We kregen een veel beter inzicht in en bewustzijn van onze gevraagde rol, namelijk die van verbinder, katalysator en facilitator in de veranderende wereld van media en technologie. Waren wij vooral op het proces gericht, was nu de vraag om vanuit inhoud te werken. Van een instituut dat op de spullen past, naar een instituut die haar collectie inzet om te inspireren, te duiden en te verbinden. Een collectie die verder gaat dan alleen vroeger. Een collectie die wordt opgeslagen voor de eeuwigheid en staat voor onze nationale identiteit. Een collectie van ons allemaal. En van en door de makers. Als verbindend huis voor die makers. De banden met hen worden nog sterker aangetrokken. Niet alleen uit de wereld van het beeld en geluid, maar ook de Nederlandse journalistiek in al zijn rijkdom. Van spotprent tot doorwrocht artikel. Verbinden en naar buiten brengen met als doel Nederland mediawijzer te maken. Dit leidde tot vier vernieuwingslijnen Maar het beter en gedurfder zit ook in het ondernemerschap van een organisatie. Dat laatste leidde intern tot een reorganisatie die brak met de traditionele verdeling van archief, museum en bedrijfshuishouding. Er is gewerkt om te komen tot een nieuwe matrix-organisatie waarbij het beste van elkaar wordt benut voor de omgeving. Met de V van Verbinden als leidende hoofdletter. Vanuit drie clusters onder de namen “Vitaler, Verder en Vlotter” waarin alle essentiële zaken die nodig zijn om Beeld en Geluid verder te brengen zijn ondergebracht. Halverwege 2019 moet dit model zijn definitieve beslag krijgen. En natuurlijk waren een aantal fantastische zaken al in gang gezet en vonden zij hun start in 2018, zoals DAAN, de mooie nieuwe opvolger van iMMix. U leest hierover meer in dit verslag. Beeld en Geluid is in beweging. Gelukkig. Van stilstand worden wij niet blij. Dat brengt ons niet verder en maakt ons zeker niet Beter en Gedurfder. Nederland mediawijzer maken is een deel van ons streven. Dat kunnen we niet alleen. Naar buiten en de verbinding zoeken. Samen met bestaande en nieuwe partners. Met de talenten van de medewerkers en van de buitenwereld zullen we mooie stappen kunnen maken. Beter en gedurfder. Ik kan nu al niet wachten op het bestuursverslag over 2019.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur Beeld en Geluid

Maart 2019