Jaarverslag 2018

Vergelijkende cijfers

In dit financieel jaarverslag zijn ter vergelijk de door het ministerie van OCW goedgekeurde begroting voor het jaar 2018 opgenomen en de begroting voor 2019. Tevens zijn de jaarcijfers 2017 opgenomen. In bovengenoemde zijn ook de cijfers van het voormalig Persmuseum opgenomen.