Jaarverslag 2018
close

Vernieuwing museum

We werken samen met bestaande en nieuwe partners aan de herinrichting van de Experience met een nieuw verhaal, een nieuwe inhoud en hedendaagse presentatievormen die herkenbaar zijn voor huidig, nieuw en toekomstig publiek. Hiertoe is een prikkelend masterplan geschreven en zijn de eerste schetsontwerpen klaar. We werken toe naar het eerste museum ter wereld dat zich permanent aanpast aan de individuele bezoeker. Een volledig interactief museum over de betekenis en de geschiedenis van hedendaagse audiovisuele media. Het nieuwe verhaal over de mediageschiedenis start in het heden, waarin niemand meer mét maar ín de media leeft. Om te snappen en te voelen hoe dit werkt en hoe dit zo gekomen is, staat in het nieuwe museum de persoonlijke beleving centraal. Je ervaart hoe ‘de media’ een plek heeft gekregen in ons leven, je ontdekt jezelf hoe de media jou beïnvloeden en wat jij met media doet en maakt. De Grote Opening van het nieuwe museum laat nog even op zich wachten. In de tussentijd kan je gewoon nog steeds genieten van onze huidige Experience.

Lees meer over hoe we onze relatie met het publiek versterken